Akcija mjerenja tlaka i šećera u Grubišnom Polju

U partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Grubišno Polje danas smo održali Akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju odaziv građana bio je dobar, uspjeli smo održavati distancu i držati se preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Akciju je podržao i Grad Grubišno Polje kojem zahvaljujemo na gostoprimstvu i podršci.

Akciji se pridružila i viša medicinska sestra Danica Bjelić koja s članovima Udruge osoba s invaliditetom Grubišno Polje redovito (svaki zadnji tjedan u mjesecu) sudjeluje u akcijama mjerenja tlaka i šećera i komunikaciji sa građanima i članovima Udruge.

Ove su akcije poziv građanima da se više brinu za svoje zdravlje, da budu najaktivniji dionici u toj brizi, da redovito kontroliraju svoje zdravlje i održavaju ga tjelovježbom, zdravom prehranom i brigom o mentalnom odnosno duhovnom zdravlju.

Zdravi životni izbori i zdrave navike najbolja su prevencija bolesti i zalog za zdrav i ispunjen život.

Učestalost srčanih i bolesti krvožilnog sustava te povišenog krvnog tlaka, dijabetesa i mentalnih oboljenja svima su nam upozorenje da pojačamo brigu o zdravlju i mijenjamo navike koje pridonose bolestima i poremećajima zdravlja.

Vrata zdravlja