Svjetski dan spolnog zdravlja

4. rujna

2010. godine globalna organizacija koja se zalaže za promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja, World Association for Sexual Health (WAS), pokrenula je inicijativu da se svakog 4. rujna obilježava Svjetski dan spolnog zdravlja. Cilj obilježavanja ovog dana podizanje je svijesti javnosti o spolnom zdravlju.
Prvi Svjetski dan spolnog zdravlja započeo je temom „Pričajmo o tome!“ (engl. ”Let’s talk about it!”) kojom je pokrenuta kampanja razbijanja predrasuda i tabua vezanih za spolnost i spolno zdravlje.
Unatoč napretku i velikim pomacima na tom području, spolnost i spolno zdravlje još uvijek je prilično stigmatizirano. Pred nama je još dosta posla u smjeru promjene i uključivanja društva u otvoreni dijalog o spolnom zdravlju.

Vrata zdravlja