Svjetski dan srca

29. rujna

Od 2000. godine širom svijeta obilježava se Svjetski dan srca. Cilj obilježavanja ovog dana podizanje je svijesti o kardiovaskularnom zdravlju.
Bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu. Procjenjuje se da će 2030. godine 23 milijuna ljudi umrijeti zbog ovih bolesti.
Najmanje 80% prijevremenih smrti zbog bolesti srca i moždanog udara mogle bi se izbjeći. Važno je informirati se o čimbenicima rizika i oprijedijeliti se za zdrave životne izbore – nepušenje, zdravu i uravnoteženu prehranu, kretanje i život sa što manje stresa, što više životnih zadovoljstava i bliskih odnosa.

 

Vrata zdravlja