Grupe mržnje (hate groups)

S razvojem komunikacijskih tehnologija razvijaju se i pojavni oblici tzv. „cyber“ ili elektroničkog nasilja. Ova vrsta nasilja uključuje bilo kakav oblik višestruko slanih poruka internetom ili mobitelom s ciljem povrjeđivanja, uznemiravanja ili nanošenja štete djetetu, mladoj ili odrasloj osobi.

Grupe mržnje (hate groups) na društvenim mrežama jedan su od češćih oblika elektroničkog nasilja. Privlače veliku pozornost posebno među mladim osobama.

Hack, Hacker, Hacking, Cyber, Security

U grupama mržnje na društvenim se mrežama i putem aplikacija za dopisivanje prozivaju se, kritiziraju, vrijeđaju, omalovažavaju, ismijavaju pojedinci ili grupe osoba. Neke su grupe usmjerene prema pojedincima, uz navođenje imena i prezimena (npr. “Svi koji mrze XY”), većina ih je usmjerena prema većem broju osoba.  

Osim psovkama, vulgarnim, pogrdnim i prostačkim izrazima, nasilje se vrši i neovlaštenim objavljivanjem i dijeljenjem fotografija ili video uradaka.

U odnosu na druge grupe na društvenim mrežama, mrzilačke skupine relativno kratko traju (vremenom članovima pada motivacija jer nema vrijednih ciljeva, a omalovažavanja i ismijavanja brzo se “potroše”.

Internet omogućava lako vrbovanje i regrutiranje članova takvih grupa, širom svijeta. Internetom se vrlo jednostavno distribuiraju materijali i poruke što ga čini idealnom platformom za sve mrzitelje, ekstremiste, teroriste i druge, za manipulaciju, lažne vijesti, ciljanu promidžbu, huškanje, stvaranje panike, jačanje stereotipa i predrasuda i drugo.  

Mrzitelji ne vole biti usamljeni. U pravilu traže simpatizere i navode ih na pridruživanje smatrajući da tako povećavaju svoj društveni status i osjećaj vrijednosti. Iz sličnih se razloga često identificiraju s određenim simbolima, ritualima ili mitologijom. Osnovni cilj mrzilačke skupine je napadati i omalovažavati objekt mržnje svim raspoloživim sredstvima.

Smartphone, Telephone, Typing, Keying

Takvim se skupinama mahom pridružuju slabi pojedinci s kojima je lako manipulirati i koje je lako navoditi na određena ponašanja. Nerijetko se dogodi da sljedbenici budu bezobzirniji i okrutniji u svojim napadima od samih kreatora ili osnivača mrzilačke skupine.

Kreatore i pokretače ovakvih skupina ne krase hrabrost niti čestitost, često niti zdrav razum. Skrivajući se iza ekrana i vrbujući druge podmuklo nanose štetu drugome. Riječ o osobama koje se na nekom životnom planu nisu uspjele realizirati pa kreiranjem ovakve skupine pronalaze ispunjenje, pogrešno smatrajući da umanjivanjem nečije vrijednosti uvećavaju vlastitu.

Ozbiljnije slučajeve svakako treba prijaviti policiji (osobno, telefonom ili uz pomoć aplikacije Red button). Svaka stranica ima administratora od kojeg možemo tražiti uklanjanje grupe s neprimjerenim sadržajima i svaka društvena mreža ima svoja pravila prijavljivanja takvih sadržaja.
Na nasilje ne smijemo ne-reagirati jer time postajemo suučesnici.

Brojnost takvih grupa, njihov utjecaj i konstantan porast ukazuju da je u tom segmentu neophodna sustavna prevencija kao i edukacija djece, mladih, roditelja i nastavnika, uz stvaranje zakonske regulative koja će omogućiti oštrije sankcije za aktere kao i za telekomunikacijske kompanije i sve druge koji ne prijavljuju i ne uklanjaju takve sadržaje.

Antonija Pleša
Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Photos courtesy of Pixabay

Vrata zdravlja