Preporuka Stožera – što možemo učiniti za sebe i svoje bližnje?

U situaciji kakvu imamo vezano uz pandemiju virusa COVID-19 iznimno je važno ponašati se odgovorno jer nismo otoci – sve što činimo, svako naše ponašanje, odražava se na nas same i na naše bližnje.

Photo courtesy of Pixabay

Pridruži se raspravi
Vrata zdravlja