O projektu

O projektu

Partneri

Partneri projekta Otvorimo vrata zdravlju

Vijesti

Vijesti vezane uz provođenje projekta Otvorimo vrata zdravlja.

O projektu

Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. raspisao je natječaj tipa otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1. Projektni prijedlog „Otvorimo vrata zdravlja“ odobren je 22.10.2019. Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi u partnerstvu s gradovima Daruvarom, Lipikom i Novskom te Udrugom osoba s invaliditetom iz Grubišnog polja, Udrugom invalida rada iz...

Vrata zdravlja