Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

Nema sreće bez zdravlja. Zato o zdravlju treba misliti i brinuti se za zdravlje iznad svega.

— Thomas Jefferson


Saznaj više

Najnoviji članci

Vrata zdravlja