Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

Pazi na svoje misli, one postaju riječi.
Pazi na svoje riječi, one postaju djela. Pazi na svoja djela, ona postaju navike.
Pazi na svoje navike, one postaju karakterne osobine. Pazi na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina.

— Louis Pasteur


Saznaj više

Najnoviji članci

Kalendar događanja

Nema planiranih događaja u budućnosti

Vrata zdravlja