Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

“Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš ići daleko, idi s nekim.”

— nepoznati autor


Saznaj više

Najnoviji članci

Kalendar događanja

Nema planiranih događaja u budućnosti

Vrata zdravlja