Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

“Kad sam bio mlad divio sam se pametnim ljudima.
Sad kad sam stariji divim se ljubaznim ljudima.”

— Abraham Joshua Heschel


Saznaj više

Najnoviji članci

Vrata zdravlja