Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

Lijepi ljudi nisu uvijek dobri ljudi.
Dobri ljudi su uvijek lijepi.Saznaj više

Najnoviji članci

Vrata zdravlja