Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

Najbolje je za čovjeka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.

— Demokrit


Saznaj više

Najnoviji članci

Vrata zdravlja