Naslovna fotografija

Internetski portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Svrha ovog portala povećanje je razine informiranosti građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima, povećanje kvalitete života i veća uključenost u područjima života koja su vezana za zdravlje.

Što više jedemo, okus je blaži. Što manje jedemo, okus je snažniji.

— kineska poslovica


Saznaj više

Najnoviji članci

Vrata zdravlja