Zdravlje srca

Prevencija srčanog infarkta

Kardiovaskularne bolesti danas su vodeći uzrok smrtnosti kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Ovačinjenica trebala bi biti dovoljan razlog da potakne svakog pojedinca da se angažira oko svogzdravlja i pokuša prakticirati što zdravije životne navike s...

Preporučena prehrana kod povišenog krvnog tlaka

U oko 90% slučajeva povišenog krvnog tlaka riječ o tzv. esencijalnoj ili primarnoj hipertenziji čiji uzrok nije poznat i vjeruje se da na nastanak bolesti vjerojatno utječe više različitih faktora (genetika, pušenje, pretilost, stres, nezdrava...

Vrata zdravlja