Cijepljenje protiv gripe: Zašto je važno i kome je namijenjeno?

Sezona cijepljenja protiv gripe ubrzo počinje, a ove godine to će biti od ponedjeljka, 30. listopada. Cijepljenje protiv gripe svake je godine ključni korak u zaštiti javnog zdravlja i smanjenju širenja virusa influence. No, zašto je cijepljenje protiv gripe važno i kome je namijenjeno?

Zašto je cijepljenje protiv gripe važno?

Gripa, ili influenca, virusna je bolest koja može izazvati teške simptome i ozbiljne komplikacije. Svake godine, gripa dovodi do hospitalizacija i smrtnih slučajeva, posebno kod starijih osoba, djece i osoba s oslabljenim imunološkim sustavom. Cijepljenje protiv gripe igra ključnu ulogu u smanjenju tih rizika. Evo nekoliko razloga zašto je cijepljenje važno:

 • Zaštita od teških simptoma: Cijepljenje smanjuje rizik od razvoja teških simptoma gripe, uključujući visoku temperaturu, kašalj, glavobolju i umor.
 • Smanjenje rizika od komplikacija: Osobe koje su cijepljene manje su podložne komplikacijama gripe poput upale pluća, sinusitisa i bronhitisa.
 • Kolektivna imunizacija: Cijepljenje protiv gripe pomaže stvaranju kolektivnog imuniteta, što znači da štiti i one koji nisu cijepljeni, uključujući osjetljive populacije.
 • Smanjenje pritiska na zdravstveni sustav: Masovno cijepljenje smanjuje pritisak na bolnice i zdravstveni sustav tijekom sezone gripe, čime se oslobađaju resursi za druge hitne slučajeve.

Kome je cijepljenje protiv gripe namijenjeno?

Cijepljenje protiv gripe je od vitalnog značaja za niz različitih skupina ljudi, uključujući:

 • Osobe životne dobi 65 godina i starije: Stariji građani često su osjetljiviji na komplikacije gripe, pa je cijepljenje posebno važno za njih.
 • Štićenici domova za starije osobe i institucija za njegu kroničnih bolesnika: Ovdje spadaju i radnici u tim institucijama, bez obzira na dob, jer su u bliskom kontaktu s osjetljivim skupinama.
 • Osobe s kroničnim oboljenjima: Osobe s kroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, metabolizma, hemaglobinopatijama i oštećenim imunološkim sustavom trebaju biti cijepljene kako bi se smanjio rizik od komplikacija.
 • Djeca i adolescenti s posebnim potrebama: Djeca i adolescenti na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, te djeca s oštećenom plućnom funkcijom ili kongenitalnim manama, trebali bi primiti cjepivo.
 • Zdravstveni radnici: Osobe koje rade u zdravstvenom sektoru izložene su većem riziku od izlaganja virusu influence i trebaju biti cijepljene kako bi štitile sebe i pacijente.
 • Trudnice: Trudnice su osjetljiva populacija, a cijepljenje protiv gripe može pomoći u njihovoj zaštiti i zaštiti djeteta.
 • Osobe s kontraindikacijama: U slučaju da se neka osoba ne može cijepiti zbog zdravstvenih razloga (kontraindikacija), osobe iz njihove bliske okoline, uključujući kućne kontakte, pružatelje kućne medicinske njege i slično, mogu se cijepiti pod istim uvjetima kako bi se stvorila dodatna zaštita.

Cijepljenje protiv gripe je ključno za očuvanje zdravlja i prevenciju širenja virusa influence. Kako sezona cijepljenja protiv gripe počinje od ponedjeljka, 30. listopada, svima koji pripadaju ovim skupinama preporučuje se da se konzultiraju sa svojim liječnicima ili lokalnim zdravstvenim ustanovama kako bi saznali više o cijepljenju i kako bi se cijepili na vrijeme. Cijepljenjem štitimo sebe, svoje bližnje i doprinosimo općem dobrobiti zajednice.

Napisala: Maja Madaras

Vrata zdravlja