Partneri

Projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ – partnerstvo tri grada i četiri organizacije civilnog društva.
U ovaj su projekt uključena su tri grada: Daruvar, Novska i Lipik i četiri organizacije civilnog društva: Dijabetička udruga Garešnica, Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje, Udruga invalida rada Virovitica i Centar Krugovi iz Zagreba (korisnik).
Ovom suradnjom pokrivamo četiri županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Sisačko-moslavačku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku.

Vrata zdravlja