Dan ponosa osoba s autizmom

18. lipnja

Riječ autizam dolazi od od grčke riječi autós što znači sam. Javlja se u ranom djetinjstvu, do treće godine života. Riječ je o neurorazvojnom poremećaju koje traje cijeli život. Pravovremenim prepoznavanjem, dijagnosticiranjem i stručnim multidisciplinarnim djelovanjem u suradnji s roditeljima postižu se veliki pomaci i napredak. 
Djeca s autizmom izuzetno su ranjiva skupina djece s posebnim potrebama. Ponekad, zbog nepostojanja karakterističnih tjelesnih obilježja, ostaju neprepoznata i do četvrte godine života te sa zakašnjenjem dobivaju stručnu pomoć. Osnovna je značajka djece s poremećajem iz spektra autizma sklonost osamljivanju i povlačenju, nedovoljna interaktivnost s okolnim svijetom.

Procjenjuje se da u Europskoj uniji populaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra čini oko milijun osoba od 375 milijuna stanovnika. Prevalencija u dječaka je četiri puta veća nego u djevojčica. Poremećaj nalazimo na svim razinama inteligencije, međutim 70-80% slučajeva funkcionira na značajno nižoj razini intelektualnog i adaptivnog funkcioniranja.

Kod dijagnostike autizma najznačajnija je nesposobnost uspostavljanja socijalnih odnosa s drugim ljudima.

Poremećaj iz spektra autizma ponekad javlja u kombinaciji s drugim poteškoćama kao što su Downov sindrom, epilepsija, Rett sindrom ili tuberous sclerosis. Zbog nedostatka odgovarajuće dijagnoze i usluga, osobe s autizmom često ne primaju adekvatnu skrb.

Znanstveno je dokazano da se ranim prepoznavanjem i ciljanom ranom intervencijom značajno može poboljšati život osobe s autizmom. One se školovati i osposobiti za razna zanimanja, uz podršku zajednice i sustava.

Prema ocjeni Europskog parlamenta i Ujedinjenih naroda, osobe s poremećajem iz spektra autizma su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi.

Vrata zdravlja