Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

26. lipnja

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Za populaciju mladih predstavlja najveći uzrok pobolijevanja i smrtnosti u razvijenim i zemljama u razvoju.

Obilježavanje ovog dana ima za cilj podsjetiti javnost na rastući problem zlouporabe droga te pozvati na aktivno uključivanje u postizanju zajedničkog cilja.
Prema procjenama Ujedinjenih naroda Ureda za droge Ujedinjenih naroda, procjenjuje se da više od 200 milijuna osoba koristi neku vrstu droge, a gotovo 30 milijuna ovisno je o njima.

Vrata zdravlja