Međunarodni dan osoba s invaliditetom

3. prosinca

Cilj obilježavanja ovog datuma je osvijestiti javnost o životu osoba s invaliditetom i postići jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Više o životu osoba s invaliditetom pročitajte na našim stranicama.

Vrata zdravlja