Svjetski dan ekologije

6. travnja

Ekologija ima interdisciplinarni karakter. Proučava odnose biljaka i životinja prema vrlo raznolikim činiteljima okoliša, klimatskim i činiteljima tla, utjecajima biljnog i životinjskog svijeta.
U najnovije geološko doba izraženiji su i vrlo raznoliki posredni i izravni utjecaji čovjeka, tzv. antropogeni faktori.
Ekologija usko povezana s drugim, u prvom redu prirodnim znanostima, kao što su klimatologija, pedologija, geologija i dr.
Također možemo reći da je ekologija povezana i s ljudskom psihologijom, kad govorimo o osobnoj ekologiji koja je veoma važan aspekt života suvremenog čovjeka, danas kad ljudski čimbenik igra tako važnu ulogu u održanju prirodne ravnoteže i održivog razvoja.

Vrata zdravlja