Svjetski dan mentalnog zdravlja

10. listopada

Mentalno zdravlje kao tema važna je budući da neosvještenost, neinformiranost, stigmatiziranost i diskriminacija koje prate psihičke bolesti značajno utječe emocionalnu i socijalnu izoliranost psihičkih bolesnika od drugih ljudi te produbljuje njihovu patnju i sam problem. 

Vrata zdravlja