Grad Daruvar

Slikovni rezultat za daruvar grb

Grad Daruvar je naselje s dugom urbanom povijesti. Uskoro će navršiti dvije tisuće godina svojeg postojanja kao moderne cjeline. Regionalno je središte županije u turizmu, te vinogradarstvu i voćarstvu.

Daruvar je poznat po termalnim izvorima i drugim prirodnim resursima (plodnoj zemlji, vinogradima,). Značajniji razvoj grada odvija se u 18. stoljeću dolaskom grofovske obitelji Janković. Prepoznatljivost grada Daruvara poznati su geotermalni izvori, kvalitetna vina i piva, zemljopisno i kulturno bogatstvo. Grad daruvar slovi kao najljepše uređeni mali grad kontinentalne hrvatske!

Grad Daruvar čine Daruvar i naselja: Daruvarski Vinogradi, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Markovac i Vrbovac. Daruvar (s okolicom) broji oko 11.000 stanovnika, sam Daruvar ima nešto preko 8.000 stanovnika.

Na čelu grada je gradonačelnik, Damir Lneniček, univ. spec. oec. Uz gradonačelnika o gradu brinu i njegovi zamjenici, Gradsko vijeće, Mjesni odbori, te Razvojna agencija Daruvar – javna ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara.

Grad Daruvar jedan je od tri grada partnera u projektu “Otvorimo vrata zdravlja” kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Grad je prepoznao svrhu i ciljeve projekta i svojim uključivanjem želi doprinijeti dobrobiti svojih građana, posebno sa zdravstvenog aspekta.

Vrata zdravlja