Grad Lipik

Lipik je smješten u Požeško-slavonskoj županiji. Poznat je po Lipičkim toplicama, mineralnoj vodi i Državnoj ergeli konja lipicanaca. Sastoji se od preko 20 naselja. Antunovca, Bjelanovca, Brekinske, Brezine, Bujavice, Bukovčane, Dobrovca, Donjih Čaglića, Filipovca, Gaja, Gornjih Čaglića, Jagme, Japage, Klisa, Korita, Kovačevca, Kukunjevca, Lipika, Livađana, Marinog Sela, Poljane, Ribnjaka, Skenderovaca, Strižičevca, Subocke i Šeovice.

Sam Lipik smješten je u dolini rijeke Pakre te je sa sjevera okružen obroncima Papuka, s juga i istoka obroncima Psunja. Naselje Lipik broji 2.300 , dok administrativno područje g rada broji preko 6.000 stanovnika.

Njemački poduzetnik Uwe Paschen, o Lipiku je rekao “Čitav je kraj jednostavno prelijep, prometni položaj turističko-rekreacijskog centra neobično pogodan, arhitektura starih objekata atraktivna. Kad tome dodate ljekovitu vodu, spektar medicinskih usluga, mogućnosti za lov i ribolov, rekreaciju, sport i zabavu dobili ste sve što treba imati jedno moderno turističko središte.”

Na čelu grada Lipika je gradonačelnik,  Vinko Kasana, bacc. ing. agr.. Tu je i njegov zamjenik,  Slobodan Katunar, dipl.ing., Gradsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika.

Vrata zdravlja