Udruga invalida rada Virovitica

Virovitica je grad u sjeveroistočnoj Hrvatskoj te je administrativno središte Virovitičko-podravske županije. Sastoji se od 10 naselja: Čemernice, Golog Brda, Jasenaša, Korije, Milanovca, Virovitica je grad, smješten u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, administrativno je središte Virovitičko-Podgorja, Rezovca, Rezovačke Krčevine, Svetog Đurađa i Grada Virovitice. Ona je i sjedište Virovitičko-podravske županije, najzapadnije od pet županija istočne Hrvatske.

Ivica Kirin, dipl.ing.geod. gradonačelnik je Grada Virovitice. Uz njega grad vode i njegovi zamjenici Damir Marenić, dipl.ing.geol. i Vlasta Honjek – Golinac, mag.ing.agr.. Uz Gradsko vijeće tu je i gradski Savjet mladih grada Virovitice.

Naš partner u projektu „Otvorimo vrata zdravlja“ virovitička je Udruga invalida rada Virovitica osnovana sa svrhom ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom. Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje. Projektnim aktivnostima u projektu „Otvorimo vrata zdravlja „ doprinijet ćemo njihovoj misiji i promicati zdravlje i prevenciju bolesti.

Vrata zdravlja