Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Grubišno Polje smješteno je na jugozapadnim obroncima Bilogore. Područje grada prostire se na površini od 269 km2 te je površinom najveća samoupravna jedinica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Južnu granicu područja grada čini gornji tok rijeke Ilove dok sjeveroistočnu čine bilogorski prijevoji.

Gradska naselja su: Dapčevački Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Dan Grada obilježava se 4. studenoga, na godišnjicu završetka prve uspješno provedene vojno-redarstvene operacije “Otkos 10” kojom je oslobođen prvi hrvatski teritorij u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Izvršno tijelo grada predstavlja gradonačelnik, Zlatko Mađeruh i njegovi zamjenici, Zlatko Pavičić i  Ana-Maria Štruml-Tuček. Oni su odgovorni Gradskomu vijeću. Uz upravne i mjesne odbore tu je i Savjet mladih, savjetodavno tijelo, osnovano od strane Gradskog vijeća s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.

Iz Grubišnog Polja dolazi Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje.  Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s teškoćama u razvoju, odrasle osobe i djeca oboljela od kroničnih i malignih bolesti te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije za unapređenje zdravstvenog, socijalnog i društvenog položaja osoba s invaliditetom, osoba s intelektualnim teškoćama i osoba oboljelih od kroničnih i malignih bolesti. Projektom „Otvorimo vrata zdravlja“ kojeg financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda  doprinijet ćemo ciljevima udruge i promicati zdravlje kao i prevenciju bolesti na području Grubišnog Polja i okolice.

Vrata zdravlja