Mentalni poremećaji kod mladih osoba s kroničnim tjelesnim bolestima

Mlade osobe s kroničnim tjelesnim bolestima (obuhvaćaju i kronične bolesti i kronične tjelesne nesposobnosti) općenito se definiraju kao stanja koja traju više od12 mjeseci i dovoljno su izražena da izazovu neka ograničenja u uobičajenoj aktivnosti). Procjenjuje se kako kronične zdravstvene poteškoće pogađaju 10 do 30% djece. Primjeri kroničnih bolesti obuhvaćaju: astmu, cističnu fibrozu, prirođene srčane grješke, diabetes mellitus, poremećaj nedostatka pažnje s hiperaktivnošću i depresiju. Primjeri kronične tjelesne nesposobnosti uključuju mijelomeningokelu, oštećenja sluha ili vida, cerebralnu paralizu i gubitak funkcije ekstremiteta.

Oboljeli djeca/mlade osobe često nisu u mogućnosti uključiti se u razvojno primjerene aktivnosti, što kod njih povećava rizik za razvoj mentalnih poremećaja.

Važno je već po diojagnozi potražiti pomoć stručnjaka mentalnog zdravlja kako bi se djetetu/mladoj osobi pomoglo u prevladavanju teškoća podučavajući ga adekvatnijim strategijama suočavanja. U proces se mogu uključiti i roditelji/skrbnici kako bi svi zajedno pomogli djetetu na najprihvatljiviji način jer su primjeren odnos prema djetetu i postupanja (roditelja/skrbnika, učitelja, odgojitelja) u svakodnevnoj okolini značajan čimbenik poboljšanja djetetovog stanja ili stanja mlade osobe.

Istraživanja provedena na tu temu govore o tome da gotovo 12% mladih koji boluju od neke tjelesne bolesti razvije i neko stanje iz kruga mentalnih poremećaja (u zdravoj populaciji iste dobi riječ je o dvostruko manjem broju). Najčešće dijagnoze su anksioznost, poremećaji raspoloženja i poremećaji u ponašanju.

Navedenog radi važno je da roditelji i liječnici prate stanje djeteta/mlade osobe radi što ranijeg otkrivanja i liječenja kroničnih tjelesnih bolesti, da što ranije potraže stručnu pomoć i u najvećoj mogućoj mjeri osnaže dijete/mladu osobu i potiču na sudjelovanje u razvojno važnim aktivnostima, u skladu s mogućnostima i afinitetima jer to u značajnoj mjeri može pridonijeti prevenciji razvoja mentalnih poremećaja i poteškoća.

Photo courtesy of Pixabay

Vrata zdravlja