Postcovid-19 sindrom oboljelih od dijabetesa

Otkako smo suočeni s pandemijom uzrokovanom koronavirusom, sve je veći broj oboljelih od dijabetesa čija je bolest loše regulirana, češće su komplikacije ove kronične bolesti, kliničke slike jedne od najčešćih komplikacija dugoročno povišenog šećera u krvi – dijabetičkog stopala, javljaju se u težem obliku.

Osim toga liječnike i oboljele zabrinjava niz nepoznanica i neodgovorenih pitanja vezanih uz aktualnu pandemiju i njene posljedice na oboljele od dijabetesa. Može li covid-19 preddijabetes s vremenom postati dijabetes? Jesu li promjene u metabolizmu glukoze koje se događaju u oboljelih od covid-19 prolazne ili trajne? Kolika je učestalost novih dijabetičara među oboljelima od covid-19 infekcije? Je li riječ o novom obliku dijabetesa? Ostaju li zaraženi pod povećanim rizikom za razvoj dijabetesa? Mijenja li infekcija covidom-19 prirodnu patofiziologiju dijabetičke bolesti kod postojećih dijabetičara?

S ciljem razjašnjavanja nedoumica i dobivanja odgovora na njih, osnovana je međunarodna grupa stručnjaka za dijabetes i pokrenut je projekt COVIDiab, globalni registar dijabetičara oboljelih od covida-19. Cilj je registrirati novooboljele od dijabetesa koji su imali hiperglikemiju i potvrđenu dijagnozu infekcije covidom-19, a u kojih prije infekcije nije bila poznata dijagnoza dijabetesa. U tom registru nalazit će se i osobe koje već otprije boluju od dijabetesa, a koje su nakon prebolijevanja covid-19 bolesti razvile akutni metabolički poremećaj.

Sve navedeno trebalo bi pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju dijabetesa povezanog s covid-19 infekcijom. 

Lorena Bosnar dr. med.

Photo courtesy of Pixabay

Pridruži se raspravi
Vrata zdravlja