Predrasude o seksualnom nasilju u mladalačkim vezama

Ženska soba 1. rujna 2018. godine započela je s provedbom projekta Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program koji je financirala Europska komisija za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.

U ulozi partnera sudjelovali su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola u Zagrebu, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana u Ogulinu, Srednja škola Ivan Švear u Ivanić Gradu, Medicinska škola u Osijeku, Obrtnička škola u Osijeku i Ekonomsko-turistička škola u Daruvaru.

U njegovu okviru razvijen je sveobuhvatni program prevencije seksualnog nasilja za srednje škole koji je sada dostupan na poveznici. Početkom 2020. godine implementirala ga je ukupno 31 srednja škola s područja cijele Republike Hrvatske. 

Sastavni su dio radionica i dva animirana filma koja razbijaju predrasude o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u mladenačkim vezama. Možete ih pogledati u nastavku.

Pridruži se raspravi
Vrata zdravlja